Afiliacja akademicka
  Adiunkt w Katedrze Filozofii
  Zakład Etyki i Filozofii Społecznej
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Zainteresowania naukowe
 • filozofia ekonomii
 • teorie etyczne, w szczególności konsekwencjalizm i utylitaryzm
 • teorie sprawiedliwości dystrybutywnej
 • teorie odpowiedzialności kolektywnej
 • etyka gospodarcza i etyka biznesu
 • koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
Wykształcenie
 • 2007-2008 studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, Wydział Nauk Społecznych KUL, Instytut Pedagogiki
 • 2003-2008 studia doktoranckie na Wydziale Filozofii KUL (praca doktorska: "Równość i korzyść. Amartyi Kumar Sena koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej")
 • 1998-2003 studia magisterskie z filozofii na Wydziale Filozofii KUL (praca magisterska: "Koncepcja racjonalności w ekonomii klasycznej")
 • 1999-2005 studia magisterskie z ekonomii na Wydziale Nauk Społecznych KUL, Instytut Ekonomii (praca magisterska: "Amartyi K. Sena koncepcja badań nad ubóstwem")
 • 1994-1998 Liceum Ekonimiczne, specjalność Finase i Rachunkowość, ZSE w Gorlicach
Projekty naukowe
 • 2012-obecnie, Problem interpersonalnych porównań użyteczności w filozofii i ekonomii: geneza, próby rozwiązania, krytyka, Badania Młodych Naukowców UEK
 • luty-czerwiec 2011, "Moral Agents in Their Social Environment", w ramach pobytu w Centre for the Study of Mind in Nature (University of Oslo), stypendium indywidualne, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, FSS/2010/II/D3/W/0053
 • 2007-2008, "Równość i korzyść. Amartyi K. Sena teoria sprawiedliwości dystrybutywnej", grant promotorski przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr 3894/H03/2007/32
 • 2009-obecnie, Seminarium naukowe poœwięcone społecznej odpowiedzialnoœci biznesu, www.filozofia.uek.krakow.pl/csr
Członkostwo
 • Polska Sieć Filozofii Ekonomii www.filozofia-ekonomii.pl
 • European Network for the Philosophy of the Social Sciences (ENPOSS)
 • Humanistic Management Network
 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział Kraków
 • Polskie Towarzystwo Etyczne, Sekcja Etyki Biznesu
Nagrody
 • 2012 - Nagroda Rektora UEK trzeciego stopnia za indywidualne osiągnięcia naukowe w 2011 roku
 • 2011 - Nagroda Rektora UEK trzeciego stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej w 2010 roku
 • 2007 - Nagroda Rektora KUL zespołowa czwartego stopnia za szczególne osiągnięcia organizacyjne podczas IV Lubelskiego Festiwalu Nauki w KUL
© tk 2011