Równość i korzyść. Amartyi Kumar Sena koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej, Wydawnictwo UEK, Kraków 2011
Przez rozległy obszar skomplikowanych, i często dość technicznych rozważań, Autor prowadzi czytelnika kompetentnie i pewnie, oszczędzając mu zbędnych wysiłków, gdyż na ogół pomija nieistotne szczegóły i przechodzi in medias res (...)

Autor przyjmuje rzeczowy porządek narracji: jego wywód składa się na opowieść o ruchu myśli dostrzegającej najpierw pewien problem, a potem próbującej się z nim na różne sposoby uporać. A że myśl ta wynika z wysiłku kolektywnego, Autor idąc za Senem, sięga do prac głównych uczestników dyskusji i czyni to w sposób bardzo kompetentny (...)

Cała praca jest świadectwem samodzielności Autora, i to stanowi jej walor szczególny. Autor sam jest żywo zainteresowany omawianą problematyką, sam szuka satysfakcjonujących rozwiązań i można odnieść wrażenie, że referując cudze myśli, także koncepcję Sena, sam niemal sformułował, albo przynajmniej byłby w stanie sformułować, większość kwestii, argumentów i twierdzeń (...)

Z recenzji wydawniczej
Prof. dr hab. Czesław Porębski

Spis treści
Wstęp

Książka jest do nabycia w Kięgarni Akademickiej UEK, cena 36,75 zł.
Książka jest dostępna na ibuk.pl
 
© tk 2011